Rối loạn tình dục ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại TT CSSKSS TP.HCM

Tóm lược nghiên cứu

“Bước đầu tìm hiểu rối loạn tình dục ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM”.


Rối loạn tình dục nữ (Female sexual dysfunction) là tình trạng bệnh ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Tại Mỹ, tỷ lệ rối loạn tình dục (RLTD) ở phụ nữ là 43% và ở nam giới là 31%. Hiện tại Việt nam, chưa có nhiều nghiên cứu về tình trạng RLTD ở phụ nữ trong cộng đồng do đó cần thiết có các nghiên cứu về vấn đề này nhằm để đánh giá tầm quan trọng của RLTD nữ đối với hạnh phúc lứa đôi và tìm các biện pháp can thiệp phù hợp và có hệ thống.  


Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu dịch tễ học cắt ngang với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu triển khai từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010 ở  370 phụ nữ trên 18 tuổi và đã lập gia đình đến khám phụ khoa tại Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP.Hồ Chí Minh có đủ các tiêu chuẩn sẽ được mời tham gia nghiên cứu bao gồm khám thực thể lâm sàng và phỏng vấn sử dụng bộ câu hỏi. 


     Tải đề cương chi tiết