Thảo luận bàn tròn về mô hình chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam

Ngày 30-05-2014, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS) tổ chức thảo luận về “Mô hình chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam” tại khách sạn Fortuna, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo bàn về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi do ISMS tổ chức và được tài trợ bởi TOYOTA FOUNDATION.

Buổi thảo luận  giới thiệu các khái niệm về chăm sóc người cao tuổi, đồng thời chia sẻ các mô hình chăm sóc sức khỏe, tinh thần, an sinh xã hội/hỗ trợ xã hội ở Việt Nam và từ đó đưa ra các đề xuất khuyến nghị. Trong suốt buổi thảo luận, các đại biểu được lắng nghe, chia sẻ về các mô hình chăm sóc NCT từ đại diện tổng cục dân số - KHHGD, hội y tế công cộng, đại diện HAI và các mô hình nhà dưỡng lão tư nhân (Thiên Đức, ORIHOME).

Kết thúc buổi thảo luận, các chuyên gia đã đóng góp, chia sẻ các ý kiến giúp nâng cao hiệu quả các mô hình hiện có. Các đại biểu đều mong muốn cần có sự quan tâm hơn nữa từ phía các cơ quan nhà nước để có thể chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện như các vấn đề an sinh xã hội (hỗ trợ cho người cao tuổi đặc biệt người cao tuổi gặp khó khăn, bảo hiểm y tế …), tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của người cao tuổi và tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức, nhân rộng các mô hình chăm sóc cho người cao tuổi.