Phòng chống tác hại thuốc lá

isms.org.vn

Tập huấn Cán bộ Y tế Trạm cho dự án "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Hội nghị "Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã"

isms.org.vn

Hội thảo định hướng triển khai dự án thí điểm mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã, phường

isms.org.vn

Nghiên cứu đánh giá thái độ của cán bộ y tế đối với vấn đề cai thuốc lá tại Việt Nam 2012-2

isms.org.vn

Điều tra ban đầu về hút thuốc lá thụ động và giám sát ở 9 bệnh viện tại 3 vùng miền của Việt Nam 2012-2013

  • 1
  • 2