Tất cả lĩnh vực hoạt động

isms.org.vn

Tính toán chi phí sử dụng sản phẩm F75, F100 và Rutf trong khám, điều trị suy dinh dưỡng nặng và các bệnh lý liên quan cho đối tượng dưới 6 tuổi

isms.org.vn

Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Quốc gia chương trình phòng chống tác hại thuốc lá

isms.org.vn

Triển khai “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp”

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Triển khai khóa đào tạo cho cán bộ y tế về định suất

isms.org.vn

Tư vấn phát triển tài liệu truyền thông cho Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

isms.org.vn

Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học ra mắt Trung tâm Dinh dưỡng và Sức khỏe

isms.org.vn

Xét nghiệm HIV trước tuần 24 là một phần cơ bản của khám thai định kỳ