Tất cả lĩnh vực hoạt động

isms.org.vn

Dự án: “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường đối với người cao tuổi tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá chương trình phòng chống HIV dành cho thanh thiếu niên đường phố tại TP.Hồ Chí Minh và Hải Phòng

isms.org.vn

Đánh giá cuối kỳ dự án A&T Alive & Thrive (A&T)

isms.org.vn

Đánh giá cuối kỳ về ảnh hưởng của phương thức nhượng quyền xã hội và chiến dịch truyền thông đại chúng đến các thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ

isms.org.vn

Đánh giá định tính về thực hành nuôi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

isms.org.vn

Đánh giá định tính về thực hành nuôi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong bối cảnh ảnh hưởng của HIV tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá giới hạn của dự án “Cứu trợ trẻ em” NAM – Phòng chống HIV cho trẻ em đường phố tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của Alive and Thrive

isms.org.vn

Đánh giá nhanh nhóm dân số nguy cơ cao tại Việt Nam

isms.org.vn

Đánh giá nhu cầu chuyển đổi nghề của PNMD tại Khánh Hòa

isms.org.vn

Đánh giá nhu cầu và xây dựng tài liệu tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ y tế

isms.org.vn

Đánh giá quá trình thực hiện và thực hành của dự án Alive & Thrive.