Tất cả lĩnh vực hoạt động

isms.org.vn

Đánh giá tác động chính sách y tế công cộng trong đại dịch Covid-19 đến các nhóm dân cư dễ tổn thương sống gần khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc

isms.org.vn

Đánh giá tình trạng thiếu năng lượng trường diễn (Chronic Energy Deficiency-CED) và các yếu tố liên quan trên phụ nữ 17-18 tuổi chưa kết hôn ở một vùng nông thôn nghèo Việt Nam

isms.org.vn

Đào tạo cho nhóm truyền thông trực tiếp IPC_Vòng 5

isms.org.vn

Điều tra ban đầu đánh giá hiệu quả các dịch vụ can thiệp của dự án Alive and Thrive

isms.org.vn

Điều tra ban đầu nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình

isms.org.vn

Điều tra ban đầu về hút thuốc lá thụ động và giám sát ở 9 bệnh viện tại 3 vùng miền của Việt Nam 2012-2013

isms.org.vn

Điều tra ban đầu về Người cao tuổi ở hai tỉnh Hải Dương và Bến Tre 2012-2013

isms.org.vn

Điều tra ban đầu: Mô hình nhượng quyền xã hội Mặt Trời Bé Thơ và Chiến dịch truyền thông đại chúng về thực hành nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dự án Alive & Thrive

isms.org.vn

Điều tra ban đầu: Nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình

isms.org.vn

Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về nước sạch, sức khỏe và vệ sinh môi trường

isms.org.vn

Điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

isms.org.vn

Điều tra quốc gia về sức khỏe sinh sản & sức khỏe tình dục của thanh thiếu niên Việt Nam độ tuổi 10-24